Gestió i Auditoria Ambientals

Ecomundis coneix la gènesi dels estàndards internacionals ISO 14000 i la seva evolució, havent implementat sistemes de gestió ambiental tant el sector industrial com a organismes de l’Administració (ISO 14001 i Reglament Europeu EMAS).

Desenvolupem treballs d’Anàlisi del Cicle de Vida dels productes per al càlcul dels Impactes Ambientals, Petjades de Carboni o per a l’elaboració de Declaracions Ambientals tant de productes com d’organitzacions.