Gestió i Auditoria Ambientals

Ecomundis coneix la gènesi dels estàndards internacionals ISO 14000 i la seva evolució, havent implementat sistemes de gestió ambiental tant el sector industrial com a organismes de l’Administració (ISO 14001 i Reglament Europeu EMAS).

Desenvolupem treballs d’Anàlisi del Cicle de Vida dels productes per al càlcul dels Impactes Ambientals, Petjades de Carboni o per a l’elaboració de Declaracions Ambientals tant de productes com d’organitzacions.

 1. Diagnòstic de Pràctiques de Gestió (DPG)
 2. Auditoria Legal Ambiental (ELA)
 3. Formació Ambiental
 4. Creació de Documents i registres (Manual de Gestió)
 5. Planificació de la Millora Ambiental (PMA)
 6. Auditoria Interna del SGA (AI)
 7. Acompanyament a la Auditoria de Certificació / Verificació
 8. Actualització Trimestral de Requisits Legals Ambientals
 9. Edició tècnica i gràfica de la Declaració Ambiental EMAS (DA)

Dissenyem el SGA de la seva organització per a que sigui pràctic, gens burocràtic, eficient i que compleixi amb l’objectiu de la millora ambiental continuada.

 • Anàlisi del Cicle de Vida del Producte
 • Càlcul de la Petjada de Carboni de producte
 • Càlcul de la Petjada de Carboni d’organització
 • Declaracions Ambientals de Producte (individuals o sectorials)
 • Preparació per a la certificació europea de Productes Ecològics
 • Preparació per a la certificació FSC i PEFT
 • Sistematització de l’Ecodisseny Ambiental (ISO 14006)

El coneixement normatiu, la capacitat de càlcul i anàlisi i la creativitat són les nostres principals eines per a conèixer i definir el menor impacte ambiental i econòmic dels productes.

Hem dissenyat una simplificació dels processos d’un Sistema de Gestió Ambiental certificable sobre la base de la norma ISO 14001 i EMAS, adaptable a la PIME i que facilita enormement la seva implementació i manteniment. Estem en condicions d’ajudar a la seva empresa a assolir la implementació efectiva del seu SGA i d’obtenir les certificacions internacionals anteriors amb el mínim cost i impacte en la seva organització.

Desenvolupem i participem en processos d’Auditories Territorials i Sectorials. Especialment destaquem la nostra implicació en l’Agenda 21 Local de municipis grans i petits i els seus processos de participació ciutadana.

OFERIM SERVEIS PER A SATISFER NECESSITATS DE SOSTENIBILITAT

SERVEIS EDITORIALS

MEDI AMBIENT

COMUNICACIÓ

Suport Tècnic