Gestió i Auditoria Ambientals

Ecomundis coneix la gènesi dels estàndards internacionals ISO 14000 i la seva evolució, havent implementat sistemes de gestió ambiental tant el sector industrial com a organismes de l’Administració (ISO 14001 i Reglament Europeu EMAS).

Desenvolupem treballs d’Anàlisi del Cicle de Vida dels productes per al càlcul dels Impactes Ambientals, Petjades de Carboni o per a l’elaboració de Declaracions Ambientals tant de productes com d’organitzacions.

  1. Diagnòstic de Pràctiques de Gestió (DPG)
  2. Auditoria Legal Ambiental (ELA)
  3. Formació Ambiental
  4. Creació de Documents i registres (Manual de Gestió)
  5. Planificació de la Millora Ambiental (PMA)
  6. Auditoria Interna del SGA (AI)
  7. Acompanyament a la Auditoria de Certificació / Verificació
  8. Actualització Trimestral de Requisits Leg