Estic interessat en... (required)

EMAS·PIME'19
Selecció d'organitzacions candidates  - Auto·edició on-line de la Declaració Ambiental


Les organitzacions interessades en participar en el Projecte EMAS·Pime, hauran de complir els requisits de l'article 7 del Reglament (CE) Nº 1221/2009.

El procés de selecció finalitzarà l'1 de febrer amb la comunicació de les activitats candidates aprovades per a formar part del projecte. Aquestes rebran el suport i assessorament necessari per a l'auto-edició de la seva Declaració Ambiental (D.A.) amb el sistema d'autoedició activat durant un any a la Plataforma d'Ecomundis.

Els criteris de selecció son:

  1. Interès per millorar la Declaració Ambiental de l'exercici anterior 
  2. Capacitat d'adaptar un model pre-establert de D.A. i validar-lo oficialment
  3. Impuls en matèria de comunicació i atenció dels stakeholders i parts interessades d'acord amb els requisits de la nova norma ISO 14001:2015.
  4. Interès de continuïtat en l'ús de la plataforma Ecomundis per a editar la seva Declaració Ambiental.

Ecomundis Editorial, SL., es compromet a mantenir on-line durant cinc anys la Declaració Ambiental 2018 validada resultant del Projecte Pilot EMAS-Pime.

L'organització registrada EMAS disposarà d'una còpia facsímil de la D.A. 2018 en format pdf, generada  per Ecomundis, als efectes de facilitar la seva validació i registre davant del Departament de Territori i Sostenibilitat.

L'equip d'Ecomundis solventarà qualsevol aspecte tècnic relacionat amb la maquetació del format on-line pre-establert de la D.A., i traslladarà aquells canvis indicats per l'organisme verificador resultants del procés de validació.


 

PROTECCIÓ DE DADES

Tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'informar sobre aspectes d'interès relatiu a la Sostenibilitat i el Medi Ambient, l'exercici d'esdeveniments i jornades del seu interès o els associats a la pròpia prestació dels nostres serveis. Amb aquest formulari ens autoritza per a oferir-li informacions exclusivament sobre els aspectes indicats.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui una relació d'interès o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos que existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en ECOMUNDIS estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a aquestes, rectificar dades inexactes o sol·licitar-ne la seva supressió quan ja no siguin necessàries.