Benvingut/da, 
a l’Enquesta Agenda 21 Local 
‘2016 d’Ecomundis

 

Benvingut/d@ a l’enquesta Agenda21 d’Ecomundis – Acció Sostenible. 

Al present exercici l’enquesta està orientada als elements de comunicació i participació ciutadana derivats o associats a l’Agenda 21 Local. Si bé està dirigida a aquells municipis que van iniciar aquest procés en el passat, l’enquesta  pot ser també resposta o emplenada pels ens locals que no disposen d’Auditories Ambientals Municipals sota aquest marc.

L’enquesta la reben tots els municipis de més de 3.000 habitants de la Província de Barcelona a través de les seves Regidories de Medi Ambient, Medi Natural i Sostenibilitat. Està formada per 7 preguntes i té un temps d’emplenat de 10 minuts.

L’objectiu principal és el de conèixer les tendències i expectatives de les regidories vers:

  • La comunicació d’indicadors de sostenbilitat local actuals
  • Les eines principals de comunicació millor valorades
  • Les eines de participació recomanades
  • El nivell de feed-back o retorn esperat pels ciutadans i empreses respecte del Medi Ambient
  • Plantejament de les necessitats dels departaments de Medi Ambient dels Ajuntaments

Una vegada processades les dades, en el mes de gener de 2017, us remetrem informe de resultats amb les conclusions de l’enquesta per tal de que també pugueu conèixer de primera ma les propostes i valoracions d’altres municipis.

Gràcies per dipositar la vostra confiança en la nostra organització i equip.

Agraïment personal:


En agraïment a la vostra dedicació, us enviarem un exemplar de la Guia de Vins Ecològics Vinum Nature. Publicació editada per Ecomundis Editorial. 

Mercè que esperem obtenir de la vostra amabilitat.

Pablo Chamorro

Director de ECOMUNDIS


PROTECCIÓN DE DATOS: Ficheros inscritos en la Agencia de Protección de Datos con Registro Nº 2050950519.
ECOMUNDIS EDITORIAL, SL. (CIF B63593578)  adoptará las medidas de seguridad que le sean exigibles de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros, automatizados que contengan datos de carácter personal, garantías que se harán extensivas a las personas que intervengan en el tratamiento de datos de carácter personal objeto del presente contrato, atendiendo al nivel de seguridad que corresponda según la naturaleza de los datos personales objeto de tratamiento, siendo en este caso de nivel bajo y/o medio. En especial dichas medidas se implantarán a efectos de evitar la alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso de autorizado de datos. 

Enquesta Agenda 21 Local 2016

Respongui a les preguntes que aniran apareixent per blocs. A mesura que vagi seleccionant la seva/s resposta/s a cada pregunta, pot fer servir la fletxa per avançar cap a la següent. Les preguntes que disposen d’un asterisc admeten més d’una opció de resposta. El seu emplenament no ha de portar-li més de 10 minuts en total.

[modalsurvey id=”1759113179″ style=”flat”]

Altres organismes i entitats es van interesar per…

AUTO GUÍA ISO 14001:2015

Proyecto guiado del proceso de transición que incluye el servicio de atención a sus consultas.

TRANSICIÓN NUEVA VERSIÓN ISO 14001:2015 ¡ SIN COSTE !

Acceso al Proyecto /Autoguiado ISO 14001:2015
Nuestra misión es la de impulsar el valor sostenible y la reputación corporativa de las organizaciones, consiguiendo la plena satisfacción de sus trabajadores, accionistas y de sus grupos de interés.
La creatividad y la eficiencia son la base de nuestra filosofía de trabajo. Nuestra profesionalidad es el resultado de la adopción de un compromiso y vocación de servicio ante clientes y colaboradores.
C/ Pau Claris, 23 – 08292 Esparreguera
Atención: support@ecomundis.com
Acceso a las Consultas on-line
Tel. +34 937777623.
www.ecomundis.com
image_print